Slovník pojmů

Některé naše články obsahují slova, která nemusí být každému zcela známá. Proto je zde k dispozici přehledný slovník, na který z jednotlivých článků a konkrétních slov odkazujeme.

Téma Digitální bezpečnost

IP adresa
Unikátní identifikátor pro připojení v síti Internet. Připojení běžně disponuje dvěma typy zápisu identifikátoru – IPv4 (např. 89.38.97.206) a IPv6 (2001:db8::1428:57ab). Tento identifikátor je běžně přidělován poskytovatelem internetu a identifikuje každé připojené zařízení a síť ve které se nachází.

DNS
Služba zodpovědná za překlad mezi IP adresou a lidsky čitelným názvem domény. Mezi nejrozšířenější poskytovatele DNS patří například společnost Cloudflare, Inc.

HTTP 
Nešifrovaný internetový protokol. Jste-li připojeni na stránku začínající předponou http:// (upozorní na to prohlížeč), provozovatel stránky s vámi používá nešifrovanou komunikaci. To znamená, že poskytovatel internetu a případní hackeři mohou vidět vše, co na stránce děláte a jaké údaje kam vyplňujete. Hesla nevyjímaje.

HTTPS
Nahrazuje HTTP. Šifrovaný internetový protokol, který používá end-to-end šifrování a znemožňuje útočníkovi, který komunikaci sleduje (např. sledováním aktivity na veřejné Wifi síti) získat přístup k datům. U většiny aplikací bývá již běžně podporován. Jeho použití zpravidla poznáte ikonou zámečku vedle internetové adresy v prohlížeči.

Cookies
Soubory cookies jsou malé soubory dat, které webová stránka ukládá do počítače uživatele. Často se používají k personalizaci uživatelského prostředí na webových stránkách, k ukládání přihlašovacích údajů a ke sledování aktivity uživatele na webových stránkách. Některé jsou dočasné a jiné zůstávají v počítači a předávají informace webové stránky vždy když se na ni uživatel vrátí. Cookies jsou předmětem kontroverzí kvůli obavám o soukromí a možnosti sledování uživatelů, proto je někteří lidé blokují nebo používají rozšíření prohlížeče, které je zakazuje.

Metadata
Existuje mnoho typů metadat, tedy dat, která poskytují informace o jiných datech. Například metadata o obsahu a kontextu komunikace nebo dokumentu, jako je jeho název, identifikace autora nebo čas komunikace. Často se používají k organizaci a vyhledávání digitálního obsahu a k usnadnění spolupráce a sdílení. Metadata však mohou také odhalit osobní informace o jednotlivcích, jako je jejich poloha, historie prohlížení a zájmy, což vyvolává obavy o soukromí a sledování.

Browser fingerprint
Technika používaná k jednoznačné identifikaci konkrétního webového prohlížeče a zařízení na kterém běží. Internetový prohlížeč odesílá při prohlížení data jako verze operační systému, rozlišení obrazovky, časové pásmo nebo seznam nainstalovaných doplňků a písem. Přestože „otisk prohlížeče“ může být použit pro bezpečnostní účely, například pro odhalování kybernetických útoků, vyvolává také obavy ohledně ochrany soukromí, protože umožňuje online službám sledovat aktivitu uživatele způsobem, který lze potenciálně spojit s konkrétní osobou. Pro ochranu soukromí mohou uživatelé používat speciální rozšíření prohlížeče nebo prohlížeč zaměřený na ochranu soukromí jako je např. Tor.

End-to-End šifrování
Data se při odeslání z jednoho zařízení zašifrují, zašifrovaná jsou přeposílána přes další servery a operátory a rozšifrují se až pomocí klíče v koncovém zařízení. Tím je zamezeno úniku dat na cestě. Toto šifrování využívá například protokol HTTPS.

Šifrování na straně uživatele
Šifrování na straně uživatele je metoda šifrování dat v zařízení uživatele (např. v počítači nebo chytrém telefonu) před jejím odesláním přes internet na server. To znamená, že data jsou zašifrována šifrovacími klíči, které zná pouze uživatel, ale nezná je poskytovatel služby. Z toho důvodu poskytovatel služby nedokáže svěřená data dešifrovat a vyzradit.

Zero-knowledge
Zero-knowledge označuje typ bezpečnostního protokolu, ve kterém jedna strana (prover) může druhé straně (verifikátor) dokázat, že zná určitou informaci, aniž by prozradila jakoukoli informaci o obsahu této znalosti. Toho se obvykle dosahuje použitím kryptografických technik, které umožňují proverovi vygenerovat důkaz, který může ověřovatel ověřit, aniž by se dozvěděl jakoukoli další informaci.

Open-source
Je-li software open-source, znamená to, že má otevřený zdrojový kód a kdokoliv se může podívat, jak přesně program funguje. Dokonce může tento kód dále sám používat a modifikovat. Open-source řešení jsou tak transparentnější a méně náchylná k chybám, protože je komunita často pomáhá opravovat a vylepšovat. Je totiž jednodušší a bezpečnější budovat na již objevených a prověřených znalostech předchůdců, než budovat nástroje na zelené louce, bez předchozí zkušenosti a auditu.

Deep web
Deep web označuje část celosvětové internetové sítě, která není indexována vyhledávači a není přístupná prostřednictvím standardního webového prohlížeče. Deep web zahrnuje širokou škálu obsahu, včetně neindexovaných webových stránek, databází a dalších typů obsahu, který není přístupný prostřednictvím vyhledávače. Hluboký web může zahrnovat nelegální obsah, ale také širokou škálu legitimního obsahu, jako jsou soukromé webové stránky, vládní databáze a fóra.

Darknet
Darknet je část Deep webu, která je přístupná pouze prostřednictvím specializovaného softwaru nebo sítí, jako je například síť Tor. Často je spojován s nelegálními aktivitami, jako je prodej drog, zbraní nebo ukradených čísel kreditních karet, a se šířením nelegálního nebo škodlivého obsahu. Současně ale umožňuje lidem přístup k internetu a ke svobodným informacím s vyšší úrovní anonymity a tím i bezpečnosti. To má zvláštní význam v zemích, které omezují nebo kontrolují přístup ke svobodném informacím. Umožňuje také privátní sdílení citlivých dokumentů.

Tor
Tor je bezplatný open-source software a síť, která umožňuje anonymní komunikaci. Byl navržen tak, aby chránil soukromí a anonymitu uživatelů na internetu tím, že směruje jejich internetový pohyb přes několik serverů a na každém kroku jej šifruje. Při používání služby Tor prochází internetová aktivita uživatele sítí serverů neboli “uzlů”, které provozují dobrovolníci po celém světě. Tor často používají novináři, aktivisté a lidé, kteří chtějí obejít cenzuru internetu ve své zemi. K síti Tor lze přistupovat prostřednictvím prohlížeče Tor Browser nebo Brave.

Hacker
Hacker je osoba, která využívá počítačové dovednosti k získání neoprávněného přístupu k systémům, sítím nebo datům. Existuje několik typů hackerů a je důležité si uvědomit, že hackerství může být použito jak k legálním, tak k nelegálním účelům.

Black hat hacker
Black hat hackeři využívají své schopnosti k získání neoprávněného přístupu do systémů nebo ke krádeži citlivých informací za účelem finančního zisku pomocí krádeže kryptoměn, prodeje citlivých dat na darknetu nebo vydíráním uživatelů pomocí žádosti o výkupné za odblokování jejich zařízení nebo nezveřejnění citlivých informací.

White hat hacker
White hat hackeři, známí také jako etičtí hackeři nebo bezpečnostní výzkumníci, používají stejné techniky a nástroje jako black hat hackeři, ale jejich cílem je spíše zlepšit bezpečnost než způsobit škodu. Etičtí hackeři pomáhají organizacím najít slabiny v jejich internetovém systému, stejně tak mohou pomáhat veřejně při boji proti black hat hackerům například zveřejňováním již známých úniků dat volně kolujících na darknetu. Příkladem může být stránka Have I Been Pwned provozovaná etickým hackerem Troyem Huntem.

Téma investice

ETF

ETF (Exchange-Traded Fund / veřejně obchodovaný fond) je druh investičního fondu, který se obchoduje na burze podobně jako akcie. ETF drží různá aktiva, nejčastěji se jedná o akcie, dluhopisy nebo komodity a jeho cena se odvíjí od ceny těchto aktiv. ETF umožňuje investorům snadno a rychle nakupovat a prodávat široký balík aktiv, aniž by museli jednotlivá aktiva kupovat a prodávat po jednom. ETF často nabízí vyšší diverzifikaci než investice do jednotlivých akcií nebo aktivně řízených fondů.

Benchmark

V investičním světě se benchmark používá k porovnání výkonu jednotlivých investic s určitým indexem nebo skupinou aktiv. Například benchmark pro akciový fond by mohl být index S&P 500 nebo MSCI World. Cílem je zjistit, zda daný fond nebo portfolio dosahuje lepší výkonnosti než benchmark nebo zda naopak podává slabší výkony.


Index

Index je ukazatel vývoje určité skupiny aktiv, nejčastěji se jedná o akcie, dluhopisy nebo komodity. Investoři a analytici používají indexy k měření výkonnosti trhu nebo určitých sektorů trhu. Indexy jsou obvykle sestaveny z reprezentativní skupiny aktiv a jejich složení je určeno na základě různých kritérií, jako je např. tržní kapitalizace společností. Nejznámější indexy jsou například S&P 500, MSCI World nebo Nikkei 225. Tyto indexy slouží jako benchmark pro investiční fondy nebo jednotlivé investice.


p.a.

Zkratka “p.a.” znamená “per annum” což znamená “za rok”. Tato zkratka se používá například při popisu výnosu investice nebo dividendového výnosu. Např. výnos investice 10% p.a. znamená, že investice se zhodnotila o 10% ročně.


TER

TER (Total Expense Ratio / ukazatel celkové nákladovosti) je ukazatel, který udává roční procentuální náklady na správu a provoz investičního fondu. TER zahrnuje všechny náklady spojené s provozem fondu, jako jsou náklady na zpracování a správu transakcí, platby za účetnictví a audit, platby za reklamu a marketing, poplatky za zprostředkování a provize zprostředkovatelům. Čím nižší TER, tím menší náklady pro investory a tím vyšší potenciální výnos pro investory. Prezentované výnosy fondů jsou zpravidla již o TER očištěnné.


Defenzivní sektor

Defenzivní sektor je označení pro odvětví ekonomiky, která jsou méně citlivá na ekonomické cykly a která poskytují stabilnější výnosy. Tyto sektory jsou charakterizovány stabilnější poptávkou, protože jejich produkty a služby jsou potřebné i v době ekonomické recese. Defenzivní sektory zahrnují například zdravotnictví, zboží každodenní spotřeby, nebo i sektor utility, který se týká společností, zabývajících se poskytováním základních služeb jako jsou elektřina, plyn nebo voda. Tyto sektory jsou často využívány jako bezpečné přístavy pro investory během ekonomických krizí nebo recesí.


Cyklický sektor

Cyklický sektor je označení pro odvětví ekonomiky, které zpravidla poskytuje vyšší výnosy v době ekonomického růstu a nižší výnosy nebo větší ztráty v době recese. Poptávka po produktech a službách z cyklického sektoru je silně ovlivněna vývojem světové ekonomiky. Mezi tyto sektory patří například automobilový, spotřebitelský nebo stavební průmysl. Jsou často využívány jako zdroj vyšších potenciálních výnosů pro investory během ekonomického růstu.


Dividenda

Dividenda je část ze zisku společnosti, která je vyplácena akcionářům. Dividendy jsou obvykle vyplácené v pravidelných intervalech (například každý kvartál nebo rok). Vyplácení dividend je rozhodnutím společnosti a může se lišit v závislosti na aktuální situaci a očekávání do budoucna. Dividendy jsou často považovány za ukazatel stability a ziskovosti společnosti. Dividendový výnos je procentuální ukazatel vyjadřující dividendu vyplacenou na jednu akcii.


Fed

Fed (Federální rezervní systém) je centrální banka Spojených států amerických, která má za úkol udržovat stabilní měnovou politiku, regulovat bankovní systém a podporovat ekonomický růst. Fed má také povinnost udržovat inflaci na cílové úrovni a hlavním nástrojem v boji proti inflaci jsou úrokové sazby. Pokud inflace a ekonomika silně roste, centrální banka zvyšuje úrokové sazby, aby omezila spotřebu a vznik nových úvěrů. Naopak pokud je inflace nízká a ekonomika v recesi, centrální banka podpoří vznik nových úvěrů nízkými úrokovými sazbami. Fed je obecně považován za nejdůležitější ze světových centrálních bank ve vztahu jeho kroků k vývoji na trzích.


ECB

ECB (Evropská centrální banka) je centrální banka Evropské unie, která má za úkol udržovat stabilní měnovou politiku pro země eurozóny a podporovat ekonomický růst. ECB má také povinnost udržovat inflaci na cílové úrovni a hlavním nástrojem v boji proti inflaci jsou úrokové sazby. Pokud inflace a ekonomika silně roste, centrální banka zvyšuje úrokové sazby, aby omezila spotřebu a vznik nových úvěrů. Naopak pokud je inflace nízká a ekonomika v recesi, centrální banka podpoří vznik nových úvěrů nízkými úrokovými sazbami. ECB je složena z 19 centrálních bank zemí eurozóny a jejím hlavním úkolem je udržet stabilitu měnového systému v eurozóně.


ČNB

ČNB (Česká národní banka) je centrální banka České republiky, která má za úkol udržovat stabilní měnovou politiku, regulovat bankovní systém a podporovat ekonomický růst. ČNB má také povinnost udržovat inflaci na cílové úrovni a hlavním nástrojem v boji proti inflaci jsou úrokové sazby. Pokud inflace a ekonomika silně roste, centrální banka zvyšuje úrokové sazby, aby omezila spotřebu a vznik nových úvěrů. Naopak pokud je inflace nízká a ekonomika v recesi, centrální banka podpoří vznik nových úvěrů nízkými úrokovými sazbami. ČNB je nezávislá instituce a jejím hlavním úkolem je udržet stabilitu měnového systému v České republice.


Monetární politika

Monetární politika (měnová politika) je souhrn opatření, která centrální banka používá k ovlivňování měnového systému a ekonomiky. Monetární politika se skládá z nástrojů jako jsou úrokové sazby, operace na volném trhu, regulace bankovního systému a intervence na devizovém trhu. Cílem monetární politiky je udržovat inflaci na cílové úrovni, podporovat ekonomický růst a chránit finanční stabilitu. Měnová politika se může lišit v závislosti na cílech a situaci a může být expanzivní nebo restriktivní.

Fiskální politika

Fiskální politika se týká rozpočtu a daní a jedná se o souhrn opatření, která vláda používá k ovlivňování ekonomiky. Fiskální politika se skládá z nástrojů jako jsou státní výdaje, daně a úvěry. Cílem fiskální politiky je podporovat ekonomický růst, udržovat rovnováhu mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu, a také stabilizovat ekonomiku v době recese nebo krize. Fiskální politika se může lišit v závislosti na cílech a situaci a může být expanzivní nebo restriktivní.

web | další příspěvky

Viktor sleduje kryptoměny od roku 2014. Během té doby pracoval jako šéfredaktor odborného portálu oPojištění.cz. V Diverzo má na starosti školení v oblasti kryptoměn a marketing Diverzo a Diverzo Academy. Zároveň působí jako Key Account Manager kryptoměnové směnárny Divex.

Viktor je rovněž členem České kryptoměnové asociace a podílí se na rozvoji edukace kryptoměn.

web | další příspěvky

Lubomír je na jedné straně zkušený poradce, na straně druhé lektor který učí na Vysoké škole Ekonomické v Praze. V Diverzu je garantem investiční strategie, vzdělávání a digitálních aktiv.
Lubomír je také členem Asociace finančních poradců ČR a získal řadu certifikátů a osvědčení od ČNB a profesních organizací.