Metodika Diverzo

Metodika Diverzo Akciové strategie

Posledních několik měsíců jsme pracovali na úpravách a testování metodiky pro Diverzo akciové strategie. Někteří z vás již skrze naše strategie investujete, ale za poslední rok jsme u nich provedli několik menších investičních a větších technických úprav. Nyní pro většinu našich investorů tuto strategickou koncepci sjednocujeme. Kromě tradičních nadstandardních výnosů nyní očekávejte i lepší a častější informace o vývoji strategie.

Jako každému správci majetku nám jednotná strategie a standardizace zjednodušuje práci s více klientskými účty, což zvyšuje kvalitu poradenské služby a umožňuje tvorbu jednotných informačních podkladů ke strategiím. 

Naše metodika je kromě standardizace unikátní v ponechání různorodosti strategie dle odlišných preferencí, toleranci k riziku a investičnímu horizontu klienta, při zachování standardizace. Nechceme mít strategii pro všechny stejnou, jelikož posléze se stává velmi podobná balíčkovému produktu typu fond fondů, který je nabízen v každé bance bez zohlednění potřeb klientů.

Jak jsme to dokázali?

Růstové i hodnotové investování

Diverzo akciová strategie se totiž skládá ze dvou samostatných strategií, jejichž poměry je možné přizpůsobit každému klientovi individuálně. Hodnotová strategie sleduje tradiční stabilní a defenzivní sektory a také dividendové akcie. Oproti tomu Inovativní strategie je založena na růstovém stylu investování a vyhledává společnosti, které mají potenciál změnit fungování světové ekonomiky.

Neobjevili jsme nic převratného, jen jsme dokázali tradiční, léty ověřené, investiční přístupy vhodně použít a sestavit metodiku, která dokáže reflektovat potřeby klientů.

Samozřejmě připomínáme, že investování je komplexní dovednost a neměla by být založena pouze na akciích. Metodické diverzifikaci v rámci dalších tříd aktiv se ale v dnešním článku věnovat nebudeme a podíváme se na ni zase příště.

Cílem Diverzo strategie je dosahovat nižšího kolísání a podobné nebo dokonce vyšší výkonnosti než indexy S&P 500 a MSCI World. Současně je klíčovou vlastností možnost úpravy poměrů mezi Inovativní a Hodnotovou složkou dle životních situací individuálních klientů.

Diverzo akciová strategie se převážně skládá z pasivních ETF produktů, které jsou velmi levné, ale současně je diverzifikována tak, aby se některým jeho částem dařilo i v době, kdy se hlavním indexům dařit nebude. Přibližně čtvrtina je tvořena aktivně řízenými fondy, které nám z pohledu výnos / riziko a konceptu celkové strategie dávají největší smysl. Zároveň díky využití institucionálních tříd aktivních fondů nemají tyto fondy tak vysoké poplatky, jako běžné fondy v bance nebo u poradců na volné noze.

Díky rozdělení na dvě strategie je možné investovat pouze do Inovativní strategie, pokud má klient dostatečně dlouhý investiční horizont, nachází se ve fázi budování majetku a nevadí mu zvýšená volatilita. Nebo pouze do Hodnotové strategie, pokud se jedná o konzervativního dlouhodobého investora, který se snaží majetek především ochránit před inflací.

Rebalancování

Diverzo akciové strategie se v základním složení skládá z 50 % Inovativní a 50 % Hodnotová strategie. Pokud se bude jedné strategii dařit více než druhé a poměr se v průběhu roku změní např. na 60/40, pak dojde k automatické úpravě a návratu do původního rozložení 50/50. K rebalancování dochází vždy při odchylce větší než 10 %.

Pozn.: Tato data jsou pouze ilustrativní.

Hlavním důvodem rebalancování je snížení rizika. Pokud se např. jedna strategie utrhne ze řetězu, pak dojde k jejímu částečnému odprodeji a nákupu té v současnosti „levnější“.

Také v případě větších poklesů na akciových trzích bude pravděpodobně Inovativní strategie klesat více a Hodnotová bude klesat méně. V takovém případě může dojít k prodeji části Hodnotové strategie a nákupu Inovativní strategie. Investiční strategie tak vlastně automaticky využije situace, kdy prodá „dražší“ akcie a nakupuje ty „levnější“.

Více o tom, jak celkově rebalancování funguje a k čemu je dobré ho využít se dozvíte v článku na stránce Investopedia.

Úpravy strategie dle klienta

Jak jsme již zmiňovali, základní rozložení Diverzo akciové strategie je 50 % Inovativní a 50 % Hodnotová. Pokud nám dle naší interní metodiky vyjde, že jste dynamický investor a máte dostatečně dlouhý horizont, optimální rozložení strategií pro vás může být např. 70/30. To znamená 70 % Inovativní a 30 % Hodnotová strategie.

Pozn. První je Inovativní strategie, druhá Hodnotová

Rozložení strategií může být i aktivně upraveno dle makroekonomické situace. Z naší poradenské pozice ale neočekáváme takové úpravy často. K těmto úpravám bude docházet jen pokud si vytvoříme silný názor na budoucí směřování ekonomiky. Např., že se v následujících letech budou snižovat sazby a ekonomikám se bude dařit, pak dočasně můžeme navýšit Inovativní strategii po odsouhlasení s klientem. V praxi to znamená, že ze základního rozložení 50/50 se stane např. 60/40. 

Na základě makroekonomické situace máme pro úpravy strategií metodicky nastavený prostor pro odchylky na hodnotách 30 % a 70 %. To znamená, že maximálně můžeme podvážit jednu strategii na 30 % a tím nejvíce nadvážit na 70 % tu druhou.

Dnešní prostředí, psáno ke konci roku 2022, by se mohlo zdát ideální na takovou úpravu. Růstové akcie jsou vyklesané více než ty Hodnotové. Slevy se mohou jevit jako vhodná příležitost pro dokoupení růstových akcií. Jakmile dojde ke snížení inflace, tak akciové trhy pravděpodobně znovu porostou a pro Inovativní akcie to bude o to více pozitivní. Je tomu ale opravdu tak?

Růst v brzké budoucnosti je jen jedna z možností, která se nám zatím nezdá dostatečně pravděpodobná pro úpravu rozložení strategie. Náš základní scénář říká, že se v následujících měsících inflace výrazně snižovat nebude, FED bude nucen dále zvyšovat sazby a to bude pro Inovativní akcie negativní zpráva.

https://fred.stlouisfed.org/graph/graph-landing.php?g=YTrm&width=670&height=475

Tomuto tématu se ale blíže věnujeme v tomto článku. Ač je pro nás důležitější možnost úprav dle klientských potřeb a je možné, že úpravy dle ekonomického vývoje v nejbližších letech nevyužijeme, je pro nás stále důležité, že tuto možnost máme. 

Upozornění: Informace obsažené v tomto článku vychází z relevantních databází a zdrojů a jsou publikované v nejlepší víře. Přesto tyto informace uveřejňujeme bez nároku na jejich přesnost či správnost.

Tyto informace nejsou individualizovaným investičním doporučením. Každé investici by mělo předcházet zhodnocení cílů, majetkových poměrů a preferencí každého investora. 

Historické výnosy nemůžou v žádném případě sloužit jako spolehlivý ukazatel či záruka budoucích výnosů. S investováním jsou spojena rizika a potenciální investoři svá investiční rozhodnutí činí samostatně a nesou za ně plnou odpovědnost.
web | další příspěvky

Daniel je analytik a nejmladší kolega našeho týmu. Studuje Oceňování podniku na VŠE v Praze. Specializuje se na finanční analýzu a stará se o Diverzo portfolia. Jeho dlouhodobým cílem je vzdělávat veřejnost ve finanční gramotnosti a investování.
Daniel je kromě financí také trenérem v šachovém oddílu TJ Kobylisy.

web | další příspěvky

Lubomír je na jedné straně zkušený poradce, na straně druhé lektor který učí na Vysoké škole Ekonomické v Praze. V Diverzu je garantem investiční strategie, vzdělávání a digitálních aktiv.
Lubomír je také členem Asociace finančních poradců ČR a získal řadu certifikátů a osvědčení od ČNB a profesních organizací.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *