Výhled roku 2023

Investiční příležitosti pro zimu 2022 a rok 2023

Za poslední rok se u nás i ve světě udály významné události, proto píšeme tento report již s předstihem od tradičního novoročního výhledu. 

Válka na Ukrajině, násobný nárůst cen energií, vysoká inflace a s tím spojené zvyšování úrokových sazeb. Nemá cenu spekulovat nad tím, jaký z těchto důvodů nejvíc přispěl k poklesu téměř všech investičních aktiv (od akcií až po zlato!), důležitější je podívat se na investiční příležitosti, které trh nyní nabízí. 

Aktuální investiční příležitosti 

Pro další posouzení investičních příležitostí uvažujeme především v mantinelech základního investičního scénáře, ale bereme v potaz i scénář pesimistický a optimistický. Více o našich současným ekonomických prognózách se dozvíte v článku Ekonomické scénáře pro zimu 2022 a rok 2023.

Začněme u konzervativních investic, které je v současnosti možné díky vysokému nárůstu úrokových sazeb v ČR uložit téměř bez rizika se zajímavějším zhodnocením, než na které jsme byli zvyklí. V současné době je vhodné držet v konzervativních nástrojích zvýšenou část majetku a postupně ji rozpouštět do rizikovějších investičních nástrojů. 

Repo operace a termínované vklady 

Pro krátké peníze buď zvolíme spořící účet (aktuálně až 5% zhodnocení), nebo si můžeme uložit peníze přímo u ČNB tak, jak to dělají banky a jiné velké instituce. Pomocí repo operací s výnosem o něco vyšším a bez rizika protistrany (v bance pojištěné jen do ekvivalentu 100 tisíc euro).  

Repo 7 %
Zdroj: ČNB

Z retailových produktů zaměřených na repo operace je možné využít Conseq Repofond nebo Conseq Depozitní. U obou fondů je současné zhodnocení na úrovni úrokových sazeb, které vyhlašuje ČNB (současně 7 %), od které jsou odečteny poplatky, které činí 0,3-0,75 % ročně dle typu fondu. Konečný výnos je tedy očekáván na úrovni 6,25- 6,7 % za rok v případě, že by se sazby po tuto dobu neměnily. Sazby můžou ještě lehce vzrůst i v tomto roce, pokles očekáváme až v průběhu roku příštího. Je ale potřeba mít stále na paměti, že zajímavé výnosy z konezervativních investic je nutné porovnávat se současnou inflací, která se pohybuje na 18 %. To stále znamená pro konzervativní investory reálnou ztrátu –11 % ročně. Navíc ve chvíli, kdy začne inflace klesat, budou klesat i úrokové sazby a tedy výnosy těchto investic.  

Pro peníze, které budete potřebovat za 1-3 roky zvažte fixaci současných sazeb pomocí termínovaných vkladů. V takovém případě mohou dávat smysl produkty JT Banky, které nabízejí atraktivní výnos a kromě požadavku na minimální vklady se nabízí bez dalších zavazujících podmínek pro aktivní používání účtu a nutnost nákupu dalších finančních produktů. Jen pozor, termínované vklady jsou vhodné především pro peníze, které neuvažujete používat pro případný dokup investičních příležitostí, které se mohou objevit v příštím roce, jelikož peníze budou uzamčené. 

Riziková aktiva 

Kromě uložení peněz na krátkou dobu vidíme příležitost v likvidních rizikových aktivech, především v akciích, případně v malé míře i v bitcoinu. 

Americké a světové akcie 

Hlavní akciové indexy se nacházejí 15–20 % (v korunovém vyjádření) pod svými vrcholy z minulého roku. To se z historického pohledu jeví jako atraktivní příležitost k zainvestování, na kterém dlouhodobí investoři s horizontem 10 a více let vydělají. To potvrzuje i aktuální „férová“ hodnota akcií dle ukazatele Morningstar, která nám říká že se nacházíme zhruba 15 % pod dlouhodobě průměrným ohodnocením trhu. 

Graf vývoje indexu S&P 500 a MSCI World (přepočteno do CZK) 

Graf vývoje indexu S&P 500 a MSCI World (přepočteno do CZK)
Zdroj: Yahoo Finance

Nejen díky aktuální situaci v Evropě, ale i z dlouhodobých strukturálních důvodů doporučujeme nadvažovat investice především do amerických akcií. Přes největší americké akcie získáte stabilní investiční prostředí s globálními firmami, které realizují zisky po celém světě. 

Zda nadvážit růstové akcie, které klesaly více než hodnotové a dividendové tituly, je v tuto chvíli spíše individuální rozhodnutí dle rizikového profilu investora. Pro běžné investory se jeví jako nejlepší varianta rozdělit alokace mezi hodnotové a růstové tituly v poměru 50:50. Právě v takovém rozložení se nyní nachází celková Diverzo akciová strategie

Z důvodu vysoké volatility by současné akciové nákupy neměly být jednorázové. Bezpečnější varianta je nyní začít rozpouštět volné peníze do rizikových aktiv postupně, případně částečně nyní nadvážit první investici a až posléze zbytek rozpouštět v obdodí 6-12 měsíců pokud se situace v průběhu této doby nebude dramaticky měnit.  

Kryptoměny 

U kryptoměn nás nejvíce zajímá bitcoin. Má nejdelší historii, 13 let a má předvídatelný technologický vývoj, což u ostatních kryptoměn neplatí a hrozí u nich trvalá ztráta aktiv. I přes stabilní technologii je ale bitcoin z pohledu tržního ocenění stále vysoce volatilní, při krátkém investičním horizontu ho považujeme za spekulativní aktivum.  

Od svého vzniku si prošel několika výraznými poklesy a následnými růsty. Nebylo výjimkou, když vyklesal až o 80 % ze svých vrcholů a posléze trvalo i několik let, než atakoval maxima nová, která jsme zatím vždy počítali v násobcích investice. Jeho historie nám tedy napovídá, že se jedná o investici pouze pro zkušené investory s dlouhým investičním horizontem. 

V současnosti se bitcoin nachází přibližně 70 % pod svým vrcholem z minulého roku a za nás se tak již nyní jedná o atraktivní příležitost. Propad je nyní blízký některým technologickým akciím (Facebook, Netflix, Amazon), které mají dle našeho názoru menší potenciál růstu než „digitální zlato“.  

Ti z vás, kteří nad bitcoinem přemýšlí by neměli vlastnit více jak 5 % celkového majetku, pokud se nesnažíte majetek budovat, ale především ochránit. Přeci jen jde o nový typ aktiva, který nemá dostatečnou historii, abychom jeho váhu mohli více nadvážit. 

Dluhopisy 

Pokud jde o dluhopisy, tak tato třída aktiv je v našich portfoliích již delší dobu podvážená. To znamená, že preferujeme jiná aktiva, která se nám zdají atraktivnější v poměru riziko/výnos.  

V posledních měsících ale dochází ke zvyšování úrokových sazeb po celém světe a výnosy na dluhopisech jsou nyní nejatraktivnější za posledních několik let.

Výnos dluhopisu České republiky se splatností 1 rok  

Zdroj: worldgovrnmentbonds.com

Za nejzajímavější dluhopisy považujeme nyní české státní dluhopisy, u kterých navíc český investor eliminuje kurzové riziko. Krátkodobé státní dluhopisy přinášejí aktuální kupónový výnos mezi 6 až 7 %.  

Kromě samotného kupónu dluhopisu hraje roli i jeho cena. Cena dluhopisu se mimo jiné odvíjí od růstu nebo poklesu úrokových sazeb. Pokud úrokové sazby rostou, cena dluhopisů klesá, aby byl stejně atraktivní jako nově vydané (stejné) dluhopisy s vyšším kupónem. Je možné, že k mírnému růstu sazeb ještě koncem tohoto nebo začátkem příštího roku dojde. 

Pokud ale v příštím roce nastane snižování úrokových sazeb ze strany ČNB,
tak by klesal i kupónový výnos a cena dluhopisů by v důsledku toho vzrostla. Takovou situaci připisujeme našemu základnímu scénáři, ale až v příštím roce. Šance, že nyní sazby lehce vzrostou je stále poměrně vysoká. 

Prozatím proto české ani zahraniční dluhopisy nijak nenadvažujeme. Sice po nich již „pokukujeme“, ale je stále možné, že dojde k ještě dalšímu zvyšování sazeb začátkem příštího roku nebo i dříve. 

Vývoj ceny fondu investujícího do krátkodobých českých státních dluhopisů 

Vývoj ceny fondu investujícího do krátkodobých českých státních dluhopisů
Zdroj: NN (L) International Czech Short Term Bond  

Nemovitosti 

A jak jsou na tom nemovitosti v ČR? Z našeho pohledu se ceny nachází na maximech, nebo lehce pod maximy. Za posledních několik měsíců ceny nemovitostí po celé ČR nepatrně poklesly, ale vzhledem k vysokému růstu v posledních letech se nejedná o nijak významný pokles. 

Nemovitosti doporučujeme nakupovat napřímo, ideálně na páku za pomocí hypotéky. V současnosti jsou ale úrokové sazby na hypotečních úvěrech stále na vysokých úrovních, a tak v kombinaci s vysokými cenami nemovitostí prozatím nedoporučujeme nákup, pokud k tomu nevede jiný než investiční důvod.  

Vývoj počtu nabídek na prodej bytů v Praze 

Vývoj počtu nabídek na prodej bytů v Praze
Zdroj: sreality.cz 

Co se týče prodejů nemovitostí, tak ty začínají být také problematické, jelikož úrokové sazby na hypotékách jsou vysoké. V tuto chvíli nám tedy nemovitostní trh s rezidenčním bydlením připadá nepředvídatelný a částečně zamrzlý. Počet nabídkových inzerátů neustále roste, ale k prodejům nedochází. 

Závěr 

Nacházíme se v turbulentním období, které doprovází strach a nejistota z budoucího vývoje ekonomiky. Ceny aktiv klesají, především těch rizikových.

Nedokážeme odhadnout, na jaké úrovni se trhy zastaví, zda již našly své dno, nebo zda se tak stane až za půl roku nebo roky dva. Na druhou stranu s jistotou víme, že podobná období bývaly v minulosti vždy příležitostí pro dlouhodobé investory, kteří nespekulují na poklesy (které možná nikdy nenastanou) a začnou postupně v době výprodejů na trzích rozpouštět své střednědobé a krátkodobé rezervy do likvidních dynamických aktiv, jako jsou americké akcie a případně i bitcoin držený na přímo.

Konkrétní investiční strategii by měl ale každý investor zvážit samostatně nebo se svým investičním poradcem, jelikož tento článek není individuálním investičním doporučením, nereflektuje specifickou životní situaci klientů, ani jejich přístup k riziku. 

web | další příspěvky

Lubomír je na jedné straně zkušený poradce, na straně druhé lektor který učí na Vysoké škole Ekonomické v Praze. V Diverzu je garantem investiční strategie, vzdělávání a digitálních aktiv.
Lubomír je také členem Asociace finančních poradců ČR a získal řadu certifikátů a osvědčení od ČNB a profesních organizací.

web | další příspěvky

Daniel je analytik a nejmladší kolega našeho týmu. Studuje Oceňování podniku na VŠE v Praze. Specializuje se na finanční analýzu a stará se o Diverzo portfolia. Jeho dlouhodobým cílem je vzdělávat veřejnost ve finanční gramotnosti a investování.
Daniel je kromě financí také trenérem v šachovém oddílu TJ Kobylisy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *