Ekonomické scénáře pro zimu 2022 a rok 2023

V současnosti se díváme na budoucí světový vývoj v rozmezí tří scénářů, u kterých jsme popsali jejich průběh a pravděpodobnosti. Prognózu jsme použili pro investiční analýzu zveřejněnou v článku Investiční příležitosti pro zimu 2022 a rok 2023.

Na úvod je ale nutné zdůraznit, že schopnost přiřazovat pravděpodobnosti komplexním jevům a událostem jako je budoucí vývoj ekonomiky, je obecně pro prognostiky, tedy i pro náš analytický tým, poměrně nepřesná disciplína.  

Uveďme si to na hypotetickém příkladu Putinova rozhodnutí o úplném dlouhodobém zastavení dodávek plynu a ropy do Evropy. Nabídnout kvalifikovaný odhad takové pravděpodobnosti je téměř nemožné, prognózy se tedy mohou lišit od 20% až po 80% pravděpodobnosti. 

Proto prosím nevěnujte příliš velký význam samotné pravděpodobnosti, kterou jsme níže popsaným scénářům přiřadili, ale raději důsledkům, které z daného scénáře
pro vás plynou. To bude mít pro vaše rozhodování větší šanci eliminovat největší rizika. 

V praxi to pro vás znamená neřídit se pouze základním scénářem, ale položit si i otázku, zda na mé rozhodnutí nebude mít pesimistický scénář fatální dopady typu prodej aktiv ve ztrátě nebo nemožnost splácet své závazky. A i na to se připravit. 

Základní scénář (60 %)

Eskalace na Ukrajině bude probíhat v podobných intenzitách na jaké jsme doposud zvyklí a současně nedojde k chladnější zimě, která by výrazně zvýšila odběr elektřiny a plynu v Evropě. Uvažujeme, že nenastane ani žádná jiná neočekávaná situace, jako například další výrazná pandemie nebo eskalace dalších válečných konfliktů. 

Jelikož v ČR došlo díky lokálním specifikám ke zvýšení inflace rychleji než ve vyspělém světě, začíná již nyní její růst pomalu klesat, ale jak rychle bude docházet k dalšímu snižování inflace je prozatím nejisté. Analytici očekávají, že české úrokové sazby zůstanou nejspíše na stejných úrovních do konce roku, maximálně
již jen jednou vzrostou, a posléze se budou držet na zvýšených úrovních celý příští rok s potenciálem mírného postupného snižování. To ale může začít až v druhém nebo třetím čtvrtletí. Vše bude záležet právě na tempu snižování růstu inflace. K inflaci 2-3 % se dostaneme pravděpodobně až v roce 2024.

Prognózna inflace ČNB

Zdroj: ČNB (3.11.2022)

Odhad sazeb v ČR je pro nás důležitý především pro vývoj lokálních investičních příležitostí, tedy krátkodobé investice, termínované vklady, dluhopisy a samozřejmě vývoj na trhu českých nemovitostí.    

Obdobná situace ale zatím neplatí pro USA, na které se dívá většina akciových investorů. V USA očekáváme další mírný růst úrokových sazeb, což není pro akcie a další rizikové investice nejlepší zpráva. Jelikož s touto situací akciové trhy již převážně počítají, tak by ceny akcií měly zůstat na podobných úrovních jako nyní, ale budou pravděpodobně poměrně volatilní. Na druhou stranu, právě díky poslednímu zvýšení sazeb by mělo dojít ke snížení inflace v roce příštím. Akcie
jsou sice již dnes ve ztrátě zhruba 20 % od svých vrcholů a nabízejí dobrou příležitost pro dlouhodobé investory, ale je reálné, že dojde k dalším poklesům o 5, maximálně 10 % v tomto roce, nebo na začátku roku příštího. Posléze by mělo dojít k zotavení ekonomiky způsobené zvýšenými sazbami, které budou snižovat vysokou inflaci. V tu dobu již budou i úrokové sazby klesat. 

Pesimistický scénář (25 %)

Pokud dojde ke zhoršení válečné situace na Ukrajině, další vlně pandemie a dalšímu zvyšování inflace především v USA nebo k jiným neočekávaným událostem, které budou zdražovat ceny základních surovin a bránit rozvoji mezinárodního obchodu, tak můžeme počítat s vleklou krizí. Zvyšování cen a nezaměstnanosti způsobí, že lidé pocítí bídu a začnou méně utrácet, což dále bude snižovat ziskovost firem a růst ekonomiky jako celku. V takovém případě můžeme očekávat pokles akciových trhů o dalších 20-30 %. 

Optimistický scénář (15 %)

Pokud dojde již nyní k uklidňování Ukrajinského konfliktu, inflace ve světě a především v USA začne výrazněji klesat ještě letos a tím se zvýší ziskovost firem v USA, tak můžeme očekávat relativně rychlé snižování již zvýšených sazeb. Tím se zlevní kapitál pro podniky, které zažijí mírný růst již tento rok a budou pokračovat v růstu i v prvním pololetí roku následujícího. Sazby poté budou relativně rychle klesat a již koncem příštího roku by se inflace mohla přiblížit hodnotě 3 %. 

Závěr 

Současná globální situace je nejistá a trhy jsou volatilní. Inflace atakuje dlouhodobá maxima, na což negativně reagují ceny akcií a dalších rizikových investic. Na druhou stranu právě tyto výprodeje mohou být vhodnou příležitostí pro postupné nákupy investičních aktiv ve slevách. Situaci je ale potřeba neustále vyhodnocovat. S tím může pomoci služba průběžného informování našich klientů na které jsme připraveni díky metodice, která notifikuje naše klienty při poklesech větších než 10 %. 

web | další příspěvky

Lubomír je na jedné straně zkušený poradce, na straně druhé lektor který učí na Vysoké škole Ekonomické v Praze. V Diverzu je garantem investiční strategie, vzdělávání a digitálních aktiv.
Lubomír je také členem Asociace finančních poradců ČR a získal řadu certifikátů a osvědčení od ČNB a profesních organizací.

web | další příspěvky

Daniel je analytik a nejmladší kolega našeho týmu. Studuje Oceňování podniku na VŠE v Praze. Specializuje se na finanční analýzu a stará se o Diverzo portfolia. Jeho dlouhodobým cílem je vzdělávat veřejnost ve finanční gramotnosti a investování.
Daniel je kromě financí také trenérem v šachovém oddílu TJ Kobylisy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *